Powiatowy konkurs języka niemieckiego

Konkurs skierowany był do uczniów klas siódmych i ósmych, a jego cele to między innymi, rozwijanie zainteresowań uczniów związanych z nauką języka niemieckiego, motywowanie do nauki i wspieranie ich uzdolnień. Wzięło w nim udział 14 uczniów z 6 szkół powiatu mrągowskiego. Organizatorką konkursu jest Pani […]