SLO w Mikołajkach – MATURALNY WYBÓR!

 

REKRUTACJA 2024/25 RUSZYŁA

Języki obce

 

W pakiecie dostajesz rozszerzony język angielski – przygotowanie do egzaminu IELTS Cambridge na poziomie uprawniającym do studiowania za granicą. Dodatkowo specjalizujemy się̨ w nauczaniu języka niemieckiego, który możesz certyfikować w Goethe Institut!

Rozszerzenia szyte na miarę

 

Gwarantujemy szeroki wachlarz rozszerzeń zgodnych z zainteresowaniami ucznia. U nas masz możliwość wyboru zindywidualizowanej ścieżki rozszerzeń.

Nasze extrasy

 

Zajęcia na siłowni (raz w tygodniu w Hotelu Robert’s Port). 
Możliwość uzyskania patentu żeglarskiego, sternika motorowodnego oraz uprawnień młodszego ratownika. 
Spotkania z ciekawymi ludźmi, realizacja projektów tematycznych

Jak zdajemy matury?

 

O nas

100% zdawalności matury! Wyniki naszych uczniów plasują się w pierwszej 10-tce najlepszych liceów Warmii i Mazur, zdecydowanie powyżej średniej wojewódzkiej i krajowej. 

Nasi absolwenci osiągają doskonałe wyniki maturalne, co potwierdza wysoki poziom nauczania i zaangażowanie uczniów. Zapewniamy solidne przygotowanie do egzaminów maturalnych, dając naszym uczniom pewność sukcesu. Dzięki dedykowanej kadrze pedagogicznej i zindywidualizowanemu podejściu do ucznia, nasi absolwenci osiągają sukcesy, otwierając przed sobą nowe perspektywy edukacyjne i zawodowe.

Wyniki egzaminów maturalnych poziom podstawowy

Rok 2023

No Data Found

Jaką tworzymy szkołę?

 

O nas

Co oferujemy?

Jaki jest nasz licealista?

 

O nas

W naszym liceum stawiamy na Profil Licealisty jako Społecznika. To osoba świadoma swojej roli w społeczeństwie, aktywnie zaangażowana, otwarta na różnorodność i gotowa do działania na rzecz innych. Społecznik to nie tylko uczeń, ale również obywatel gotowy do podejmowania wyzwań społecznych.

Jak realizujemy nasze cele?

 

O nas

Tylko w naszej szkole Licealiści mają wyznaczoną strefę do wyłącznej dyspozycji. To od naszych uczniów zależy funkcjonalność i wygląd tej strefy – samodzielnie i solidarnie decydują o jej zagospodarowaniu. Czy to będzie przestrzeń sportowa, czy strefa relaksu – wszystko w rękach Licealistów! Pozostawiamy im też proces wypracowania samodzielnego rozwiązania, z wiarą, że kształtuje to w nich umiejętność współpracy, przekonania do własnych poglądów i konstruktywnej krytyki.

Ile kosztuje szkoła?

 

O nas

Miesięczna opłata za naukę̨ w pierwszej klasie SLO wynosi 699 zł

Wszystkie opłaty związane z pobytem ucznia w szkole rozliczane są̨ za pomocą̨ systemu Pagaspot. Dzięki aplikacji mobilnej każdy rodzic ma pełną kontrolę nad swoimi płatnościami. 

Autobusy dowożą uczniów na trasach: Rozogi – Mikołajki, Ruciane-Nida – Mikołajki, Mrągowo – Mikołajki

Jak aplikować?

 

O nas

Wystarczy złożyć w sekretariacie szkoły wypełnione podanie, zaświadczenie lekarskie i 2 fotografie. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty dołączysz później. Na podstawie złożonych dokumentów zaprosimy Cię na rozmowę kwalifikacyjną.

Możesz też do nas zadzwonić – udzielimy wyczerpujących informacji o procesie rekrutacji – tel. 87/421-66-74. 

Dołącz do nas!

Do pobrania

 

Ulotka o Liceum STO w Mikołajkach

Jakie są terminy rekrutacji?

 
do 7 czerwca 2024 – termin składania podań wraz ze wskazaniem wyboru przedmiotu/przedmiotów rozszerzonych oraz zaświadczeń lekarskich, opinii/orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych, jeśli maja zastosowanie
13 czerwca 2024 w godzinach 15:30-17:30 – rozmowy z kandydatami do
liceum oraz z ich opiekunami,
do 5 lipca 2024 do godz. 15:00 – należy złożyć w sekretariacie szkoły świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz 2 fotografie,
8 lipca 2024 o godz. 12:00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do klasy pierwszej Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Mikołajkach na rok szkolny 2024/25.