Koncepcja – STO w Mikołajkach

Koncepcja szkoły

 

O nas

Zapraszamy Cię w niesamowitą podróż w naszych Społecznych Szkołach STO w Mikołajkach! 

To co wyróżnia naszą placówkę to niestandardowe metody pracy z młodymi ludźmi. W procesie edukacji stawiamy nacisk na rozwój kompetencji społecznych i zaangażowania w działania mające realny wpływ na otoczenie oraz rozwój kluczowych umiejętności takich jak: umiejętność uczenia się, kompetencje obywatelskie, przedsiębiorczość, umiejętność swobodnego porozumiewania się w językach obcych, kompetencje matematyczne i informatyczne, rozumienie różnic kulturowych oraz tolerancję.

Rozwój technologii, zmieniające się zainteresowania oraz różnice pokoleniowe są ogromnym wyzwaniem dla naszej kadry. Zdajemy sobie sprawę, że szkoła musi dynamicznie ewoluować, aby sprostać oczekiwaniom współczesnych uczniów. W Mikołajkach nie boimy się zmian – wręcz przeciwnie, stale dążymy do doskonalenia naszych praktyk edukacyjnych. Mamy świadomość, że edukacja musi być dynamiczna i zgodna z wymogami współczesnego świata. Korzystamy z nowoczesnych narzędzi pracy: robotyki, klocków lego, programistycznych narzędzi, mamy doskonale wyposażoną pracownię biologicznąi chemiczną.

Profil ucznia

 

O nas

Nasz uczeń jest ciekawy świata – lubi pracować samodzielnie i w zespole, chętnie angażuje się w projekty społecznie wartościowe. Wykazuje się krytycznym i kreatywnym myśleniem. Potrafi porozumiewać się z ludźmi – również w językach obcych. Prezentuje postawę człowieka uczciwego, prawdomównego i tolerancyjnego. Zawsze bierze odpowiedzialność za własne działania. Nasz uczeń jest otwarty – zawsze odnosi się z poszanowaniem do własnej historii, kultury i tradycji, ale rozumie odmienność i potrafi ją szanować. Rozumie, że do pełnego rozwoju potrzebna jest równowaga pomiędzy rozwojem intelektualnym, fizycznym i emocjonalnym. Uczeń STO Mikołajki jest wrażliwy na kwestię poszanowania środowiska naturalnego. Dołączysz do nas?

Nasze wartości i atuty

 

O nas

Wymiany międzynarodowe

Szeroko rozwinięta oferta edukacyjna naszej szkoły obejmuje udział naszych uczniów w wymianach międzynarodowych oraz zagranicznych programach edukacyjnych i językowych. To nie tylko wyjątkowe doświadczenie, ale także doskonała okazja do rozwijania kompetencji językowych w naturalnym środowisku.

Nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych wymianach kulturowych, które pozwalają im na nawiązywanie międzynarodowych przyjaźni, poznawanie nowych kultur oraz poszerzanie horyzontów. Dzięki temu programowi edukacyjnemu stajemy się globalną społecznością, a nasze szkolne doświadczenia zyskują wymiar międzynarodowy.

W trakcie wymiany międzynarodowej uczniowie nie tylko doskonalą umiejętności komunikacyjne w językach obcych, ale także uczą się funkcjonowania w międzynarodowym środowisku. To niezapomniane przeżycie, które rozwija nie tylko umiejętności językowe, ale również otwiera umysły na różnorodność i tolerancję. Wspólnie budujemy mosty między kulturami i promujemy wartości międzynarodowego dialogu.

Języki obce z certyfikatami

W naszej szkole już od pierwszej klasy szkoły podstawowej kładziemy duży nacisk na rozwijanie umiejętności językowych uczniów. Nasze podejście do nauki języków obcych opiera się na długofalowym planie, który umożliwia zdobywanie międzynarodowych certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych.

W obszarze języka angielskiego, uczniowie mają możliwość uzyskania certyfikatów wystawianych przez renomowane British Council. Program nauczania skupia się nie tylko na opanowywaniu gramatyki i słownictwa, ale także na rozwijaniu praktycznych umiejętności komunikacyjnych. Uczestnictwo w kursach przygotowujących do certyfikacji pozwala naszym uczniom osiągnąć wysoki poziom biegłości językowej.

W przypadku języka niemieckiego, współpracujemy z uznawanym Goethe Institut, oferując uczniom możliwość uzyskania certyfikatów potwierdzających ich umiejętności językowe. Program nauczania obejmuje różnorodne aktywności, które stymulują rozwój umiejętności rozumienia ze słuchu, czytania, mówienia i pisania w języku niemieckim.

Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli nie tylko biegli w posługiwaniu się językami obcymi, ale także mieli oficjalne potwierdzenie swoich umiejętności. Certyfikaty uzyskane w naszej szkole otwierają przed nimi drzwi do świata międzynarodowej komunikacji oraz zwiększają ich szanse na przyszłe sukcesy zawodowe. W ten sposób, już od najwcześniejszych lat edukacji, stawiamy na wysoką jakość nauczania języków obcych.

Nowoczesne narzędzia pracy

STO Mikołajki to placówka, która zdecydowanie stawia na nowoczesność i innowacyjność w procesie nauczania. Nasza szkoła jest doskonale wyposażona w nowoczesne narzędzia pracy, co umożliwia tworzenie inspirujących lekcji i rozwijanie kompetencji uczniów.

W każdej klasie znajdują się interaktywne tablice multimedialne, które stanowią nieocenione wsparcie dla nauczycieli i uczniów. Dzięki nim lekcje stają się bardziej interaktywne, a materiały edukacyjne mogą być prezentowane w atrakcyjny i przystępny sposób. To narzędzie umożliwia dynamiczne przekazywanie wiedzy oraz aktywne zaangażowanie uczniów w proces nauki.

Nasza pracownia chemiczna i biologiczna zostały wyposażone w nowoczesne narzędzia do przeprowadzania eksperymentów. Dzięki temu uczniowie nie tylko zdobywają teoretyczną wiedzę, ale również mają możliwość praktycznego doświadczania nauki. Eksperymenty stają się fascynującym elementem lekcji, a uczniowie mają okazję rozwijać umiejętności badawcze i eksploracyjne.

Naszym celem jest stworzenie środowiska edukacyjnego, które sprzyja kreatywności i samodzielnemu myśleniu. Dlatego inwestujemy w nowoczesne technologie, aby dostarczać uczniom jak najlepsze narzędzia do nauki. Dzięki temu chcemy nie tylko przekazywać wiedzę, ale także rozwijać umiejętności praktyczne i przygotowywać uczniów do wyzwań współczesnego świata.

Kameralna szkoła

Nasza społeczna szkoła STO w Mikołajkach wyróżnia się kameralnym podejściem do edukacji, co sprawia, że nauka staje się nie tylko efektywna, ale również pełna wartościowych relacji. Klasy w naszej szkole liczą maksymalnie 18 uczniów, co umożliwia indywidualne podejście do każdej osoby.

Kameralne klasy są miejscem, gdzie nauczyciele mogą skupić się na potrzebach każdego ucznia. Dzięki ograniczonej liczbie uczestników lekcji, możliwe jest śledzenie postępów, identyfikowanie mocnych stron każdego ucznia oraz dostosowywanie procesu nauczania do indywidualnych predyspozycji. To sprawia, że edukacja staje się bardziej personalna i skrojona na miarę potrzeb każdego ucznia.

W kameralnych klasach sprzyja się także budowaniu silnych więzi między uczniami. Małe grupy uczniów stanowią swoiste mikrospołeczności, w których łatwiej nawiązywać przyjaźnie, współpracować i wzajemnie się wspierać. Takie relacje tworzą przyjazne środowisko, w którym każdy uczestnik klasy może poczuć się akceptowany i doceniony.

Kameralna szkoła to nie tylko miejsce nauki, ale również przestrzeń do rozwoju osobistego. W małych grupach uczniowie mają okazję wyrażać swoją osobowość, rozwijać swoje zainteresowania i kształtować swoje umiejętności społeczne. Nasza szkoła dąży do tego, aby edukacja była nie tylko efektywna, ale także budowała silne fundamenty dla rozwoju całej osobowości ucznia.

Bezpieczna szkoła

Bezpieczeństwo uczniów i personelu szkolnego stanowi priorytet w naszej placówce edukacyjnej. Nasza szkoła to nie tylko miejsce nauki, ale także oaza bezpieczeństwa, w której stawiamy na kompleksowe zabezpieczenia, by każdy uczestnik społeczności szkolnej mógł spokojnie skupić się na nauce i rozwoju.

Naszym celem jest stworzenie szkoły, w której uczniowie nie tylko rozwijają się intelektualnie, ale również czują się chronieni i wspierani. Bezpieczeństwo jest fundamentem, na którym budujemy edukację i rozwój naszej społeczności szkolnej.

Zajęcia sportowe

W naszej ofercie edukacyjnej nie zapominamy o zdrowym trybie życia i aktywności fizycznej. Dlatego też, z przyjemnością informujemy, że nasi uczniowie mają dostęp do różnorodnych zajęć sportowych, zarówno na basenie w Hotelu Gołębiewski, jak i w Hotelu Robert’s Port, oraz do nowoczesnej siłowni w Robert’s Port.

Zajęcia sportowe w hotelach Gołębiewski i Robert’s Port nie tylko wspierają rozwój fizyczny uczniów, ale także promują zdrowy tryb życia. To doskonała okazja do integracji społecznej, nawiązywania przyjaźni i odkrywania radości płynącej z aktywności fizycznej. Jesteśmy dumni z tego, że nasza szkoła dba o pełny rozwój naszych uczniów, zarówno pod kątem intelektualnym, jak i fizycznym.

Szkoła w puszczy

Nasza szkoła usytuowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie puszczy. To miejsce, gdzie edukacja przenika się z naturą, umożliwiając uczniom naukę w środowisku, które inspiruje do odkrywania tajemnic przyrody. Jednym z unikalnych elementów naszej programy edukacyjnego są zajęcia terenowe w jednostkach naukowych Polskiej Akademii Nauk (PAN).

Nasza szkoła stawia na nowoczesne metody nauczania, które integrują wiedzę teoretyczną z praktyką, a zajęcia terenowe w jednostkach naukowych PAN stanowią ważny element tego procesu edukacyjnego. Dążymy do tego, aby nasze szkolne doświadczenia były nie tylko bogate teoretycznie, ale również oparte na praktycznym doświadczeniu i autentycznych wyzwaniach naukowych.

Nasze superpower

W naszej szkole nie tylko rozwijamy intelektualne umiejętności, ale również kształtujemy prawdziwe “superpower” naszych uczniów. Wyróżniamy się unikalnym podejściem, oferując możliwość zdobycia supermocy w postaci umiejętności żeglarstwa, sztuki oraz spotkań z ciekawymi ludźmi.

Nasze superpower to nie tylko umiejętności, ale również wartości, które kształtują uczniów jako całość. Żeglarstwo, sztuka, uprawnienia ratownika oraz spotkania z ciekawymi ludźmi to elementy naszego unikalnego podejścia do edukacji, które mają za zadanie przygotować uczniów do wyzwań współczesnego świata i rozwijać ich potencjał na wielu płaszczyznach.

Klub mecenasa – stypendia dla uczniów

W ramach naszej Społecznej Szkoły STO działamy w duchu zaangażowania społecznego i dbamy o rozwijanie edukacyjnych potrzeb społeczności lokalnej. Jesteśmy dumną częścią grupy najlepszych szkół w regionie, co potwierdzają doskonałe wyniki naszych uczniów w testach 8-klasistów oraz na maturach. Dla najlepszych uczniów oraz rodzin potrzebujących wsparcia finansowego rekomendujemy możliwość uzyskania stypendium w ramach Klubu Mecenasa Szkół STO Mikołajki.

Nasz szkolny klub mecenasa to inicjatywa, która umożliwia nam realizację ambitnych celów edukacyjnych. Dzięki wsparciu osób i firm, które rozumieją społeczny profil naszej jednostki, możemy oferować unikalne programy nauczania. Jesteśmy wdzięczni naszym Mecenasom Edukacji za ich hojne darowizny, które wspierają naszą statutową działalność oraz umożliwiają sponsorowanie uczniów, których rodziców nie stać na pokrycie kosztów nauki.

Dzięki wsparciu Mecenasów Edukacji, nasza szkoła może kontynuować misję dostarczania najwyższej jakości edukacji i wspierać uczniów w ich rozwoju. Wierzymy, że inwestycje w edukację to inwestycje w przyszłość społeczności lokalnej i całego społeczeństwa. Dlatego też, serdecznie dziękujemy za cenne wsparcie.

Kadra i przyjaciele szkoły

 

O nas

W Społecznej Szkole STO w Mikołajkach jednym z najważniejszych skarbów jest nasza kadra pedagogiczna oraz grono przyjaciół szkoły, które tworzą wyjątkową społeczność edukacyjną.

W Społecznej Szkole STO w Mikołajkach kadra pedagogiczna i przyjaciele szkoły to nie tylko ludzie zaangażowani w edukację, ale także inspirujący liderzy, których wspólny cel to wspieranie rozwoju uczniów. Jesteśmy dumni z naszej społeczności, która tworzy niepowtarzalny mikrokosmos edukacyjny, pełen pasji, zaangażowania i wzajemnego szacunku.

Jak uczymy i oceniamy

 

O nas

W Społecznej Szkole STO kładziemy duży nacisk na nowoczesne metody nauczania i oceniania, aby zapewnić uczniom pełen zakres edukacji dostosowany do wyzwań współczesnego świata. Oto kilka kluczowych elementów, które definiują nasze podejście

W Społecznej Szkole STO wierzymy, że nowoczesne metody nauczania są kluczowe dla skutecznego przygotowania uczniów do wyzwań przyszłości. Dążymy do tego, aby nasza edukacja była nie tylko aktualna, ale także inspirująca, angażująca i dostosowana do indywidualnych potrzeb każdego ucznia.