Historia – STO w Mikołajkach

Historia

 

O nas

Historia Społecznej Szkoły STO w Mikołajkach to fascynująca opowieść o pasji, zaangażowaniu i wizji edukacyjnej, której korzenie sięgają inspirującej postaci Marion Dönhoff. Społeczna Szkoła STO w Mikołajkach zrodziła się z idei stworzenia miejsca edukacyjnego, które nie tylko dostarcza wiedzy, ale również kształtuje integralną osobowość uczniów. Powstała jako odpowiedź na rosnące potrzeby społeczności lokalnej i tęsknotę za innowacyjnym podejściem do edukacji. 

Szkoła STO w Mikołajkach ewoluowała w dynamiczny sposób, dostosowując się do zmieniających się realiów edukacyjnych. Wprowadzamy nowoczesne narzędzia pracy, takie jak tablice multimedialne, nowatorskie programy nauczania, a także promujemy interaktywne metody dydaktyczne.

Obecnie kładziemy nacisk na wyposażenie szkoły w nowoczesne narzędzia pracy. Klasy wyposażone są w tablice multimedialne, a pracownie naukowe posiadają zaawansowane narzędzia do eksperymentów. Dzięki temu uczniowie uczą się w inspirującym i nowoczesnym środowisku.

Marion Dönhoff, niemiecka dziennikarka, pisarka i redaktorka, odegrała kluczową rolę w historii szkoły. Jej wartości, takie jak tolerancja, otwartość na świat i szacunek dla różnorodności, stały się fundamentem, na którym zbudowano misję edukacyjną szkoły.

Wystawa MARION DÖNHOFF w Szkole: W ramach upamiętnienia postaci Marion Dönhoff, organizujemy wystawę, która rzuca światło na jej życie, działalność i wpływ na kształtowanie wartości, które są obecne w naszej szkole. Wystawa stanowi inspirację dla uczniów do dążenia do wysokich standardów moralnych i etycznych.

Powstanie Szkoły STO w Mikołajkach to nie tylko wydarzenie historyczne, ale także kontynuacja dziedzictwa wartości reprezentowanych przez Marion Dönhoff. Jesteśmy dumni z naszej historii, a jednocześnie skupiamy się na nowoczesnym podejściu do edukacji, które przygotowuje uczniów do wyzwań współczesnego świata. Nasza szkoła to nie tylko miejsce nauki, ale również przestrzeń rozwijania się i inspirowania, gdzie historia i teraźniejszość splatają się w jedną spójną opowieść.

Marion Gräfin Dönhoff

 

(1907-2002)

Pośród suchych faktów encyklopedycznych zwykle ginie pierwiastek ludzki – człowiek, którego kształtuje ciągłość historyczna środowiska, w którym dorasta. Marion Dönhoff urodziła się w arystokratycznej rodzinie o wielowiekowej tradycji.  W średniowieczu jej przodkowie opuścili swoją westfalską siedzibę w Dunehof i przenieśli się początkowo do Inflant, a stamtąd – w 1620 roku – do Prus, które dla kolejnych osiemnastu pokoleń rodu stały się ziemią ojczystą. To właśnie Marion domknęła pętlę historii, gdy w marcu 1945 roku, uciekając przed zbliżającą się Armią Czerwoną pokonała konno ponad tysiąc kilometrów i dotarła do Westfalii. Krajobrazy rodzinnych Prus Wschodnich stały się dla niej światem utraconym.

Będąc osobą światłą i światową szybko została zauważona i otrzymała propozycję współpracy z czasopismem Die Zeit, z którym – jak czas pokazał, związała się na bardzo długo. Dzięki swoim cechom charakteru – ambicji, uporowi, zaangażowaniu, elastyczności, silnemu poczuciu odpowiedzialności, sprawiedliwości i moralności – Marion Dönhoff, przechodząc przez kolejne etapy kariery dziennikarskiej, stała się międzynarodowym autorytetem, a w samych Niemczech – „instancją moralną”.

W marcu 1995 roku podczas wizyty w siedzibie Die Zeit w Hamburgu, dyrektorka szkoły Aleksandra Rybska argumentowała prośbę społeczności szkolnej wystosowaną do Marion Dönhoff o zgodę na nadanie jej imienia szkole, mówiąc:

Nasza szkoła i wszyscy z nią związani doceniają zasługi, które położyła Pani dla stosunków polsko-niemieckich. Jesteśmy świadkami, w jakim stopniu wstawia się Pani za tworzeniem i podniesieniem znaczenia kontaktów między naszymi krajami. Dla naszej młodzieży jest pani godnym do naśladowania wzorem, natomiast dla nauczycieli i rodziców niezaprzeczalnym autorytetem.

29 maja 1995 roku, podczas rozdania świadectw maturalnych pierwszym absolwentom Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Mikołajkach, Marion Dönhoff powiedziała:

Napełnia mnie wielka radość i głęboka wdzięczność, że ta szkoła w Mikołajkach będzie w przyszłości nosiła moje imię. Oczywiście jestem dumna z tego osobistego wyróżnienia, lecz może ważniejsza jest dla mnie ta decyzja jako znak pojednania pomiędzy Niemcami i Polakami – myślę, że jeszcze przed kilkoma laty nie byłoby to możliwe.

Zaprzyjaźnione Szkoły im. Marion hrabiny Dönhoff

 

Marion-Dönhoff-Gymnasium (Lahnstein)http://www.mdg-lahnstein.de 
 
Marion-Dönhoff-Gymnasium (Mölln) – pierwsze spotkanie naszych uczniów w Poczdamie odbyło się IX 2011: https://mdgmoelln.de/index.php/startseite.html 
 
Gesamtschule Osterfeld (Oberhausen) – pierwsza wizyta uczniów SLO w Oberhausen odbyło się XII 2017: http://www.gesamtschule-osterfeld.de 
 

Otto-Hahn-Europaschule (Hanau) – pierwsze spotkanie naszych uczniów w Poczdamie odbyło się XI 2017: http://www.otto-hahn-schule.hanau.de/home 
 
Vedruna Cardona – pierwsze spotkanie uczniów SLO odbyło się X 2016: http://www.vedrunacardona.org 
 
Lycée Sainte Marie du Port (Olonne-sur-Mer) – pierwsze spotkanie uczniów SLO w Olonne-sur-Mer odbyło się X 2016: https://www.stemarieduport.fr 
 
Alexander-von-Humboldt-Schule Europaschule (Viernheim)http://www.avh-in-viernheim.de

  • 1990

Rok 1990 to w Polsce był czasem wielkich zmian, które dotyczą także oświaty. Nowe warunki społeczno-polityczne stworzyły lepszy grunt do rozwoju szkół społecznych w naszym kraju. Idea szkół społecznych dotarła również do Mikołajek i sprawiła, że we wrześniu 1990 roku powstało Społeczne Liceum Ogólnokształcące. Wkrótce do założycieli liceum (Pani Aldony Szymańskiej, Pani Barbary Grabowskiej, Pani Anny Dominowskiej i Pana Edmunda Puzio) dołączyli inni, którzy chcieli rozwijać ideę szkół społecznych, czyli kształcić ludzi otwartych, ciekawych świata, odważnych. Cel ten od początku realizowany jest poprzez intensywną naukę języka angielskiego i języka niemieckiego, wymianę międzynarodową, współpracę z zaprzyjaźnionymi szkołami im. Marion Dönhoff i nie tylko.

1990
1993

  • 1993

W 1993 roku po raz pierwszy liceum odwiedziła Marion hrabina Dönhoff, a w 1994 roku spotkała się z pierwszymi maturzystami, aby poznać młodych ludzi, rozmawiać o współczesnym świecie, ich marzeniach i planach.

  • 1995

Od 1995 roku Marion hrabina Dönhoff jest patronką Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Mikołajkach – szkoły, która realizuje idee tolerancji i współpracy bliskie tej postaci.

1995
2002

  • 2002

Rozwój liceum jest możliwy dzięki wsparciu wielu organizacji, władz lokalnych i osób prywatnych. W 2002 roku siedziba szkoły została przeniesiona do nowego budynku, powstałego dzięki wsparciu samej patronki, fundacji Pro Masuria i władz lokalnych.

  • 2014

Od roku 2014 funkcjonuje społeczna szkoła podstawowa.

2014
2023

  • 2023

W roku 2023 obie szkoły zostały funkcjonalnie połączone w Zespół Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Mikołajkach.