Piknik Przyrodniczy

Za nami VI Piknik Przyrodniczy w STO w Mikołajkach, w trakcie którego nasi uczniowie klas 4-8 oraz uczniowie z klas 7 i 8 z okolicznych powiatów wzięli udział w ekscytujących warsztatach, wykładach i pokazach.

Zakład Ochrony Bioróżnorodności z Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie przekształcił salę biologiczną w laboratorium, gdzie uczniowie mieli okazję zapoznać się z suchym lodem, zrozumieć zjawisko sublimacji czy poznać pH produktów.

Podczas zajęć z Stacja Badawcza Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach uczniowie odkrywali mikroorganizmy obecne w jeziorach, a podczas spotkania z Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji KUMAK poznawali larwy owadów, małżoraczki, chruściki i fascynującą przekopnicę – żywą skamieniałość spotykaną w kałużach.

Edukatorzy z Mazurski Park Krajobrazowy opowiadali o bogactwie bioróżnorodności regionu, prezentując modele płazów, gadów, jaj ptaków i owadów, w tym olbrzymie pluszowe ryby.

Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Mazurskie przygotował pięć stanowisk. Podczas warsztatów z Nadleśnictwo Spychowo, Lasy Państwowe uczniowie uczyli się rozpalać ogień krzesiwem, zdobywali umiejętności przydatne podczas leśnego biwakowania oraz słuchali o stanie lasów na świecie. Nadleśnictwo Strzałowo zorganizowało namiot z leśną ścieżką zmysłów, zapewniając uczestnikom wrażenia spaceru po lesie. Ogromne żywe owady zaprezentowane przez Nadleśnictwo Pisz, Lasy Państwowe cieszyły się dużym zainteresowaniem, podobnie jak pogadanka o pszczołach i dzikich zapylaczach. Podczas warsztatów leśnego rękodzieła z Nadleśnictwo Maskulińskie, Lasy Państwowe i Mrągowo uczniowie tworzyli leśne magnesy i medaliony techniką decoupage, a także piękne leśne witraże.

Uczniowie SLO przygotowali równie interesujące stanowiska edukacyjne, umożliwiając uczestnikom “zanurzenie się” w wodach raf koralowych czy zrozumienie budowy wewnętrznej ciała ludzkiego.

Ponadto, uczestnicy wysłuchali wykładu o najgroźniejszych zwierzętach z różnych kontynentów oraz mieli okazję, dzięki uprzejmości Park Kadzidłowo poznać rzeczywiste rozmiary wilka, rysia i innych polskich ssaków, przygotować preparaty mikroskopowe z pantofelkami, a także dowiedzieć się, co można zaobserwować pod mikroskopem. Uczestnicy wysłuchali również wykładu na temat ekologii, w tym segregacji odpadów, oszczędzania wody i energii.

Serdecznie dziękujemy wszystkim edukatorom, zaangażowanym uczniom SLO, STO oraz nauczycielom za niesamowite stanowiska edukacyjne i ogromne zaangażowanie!