Opłaty

 

Nauka w Zespole Szkół Społecznych STO w Mikołajkach jest płatna. Szkoły mają charakter społeczny, nie prywatny, dlatego każdą pozyskana na ich działalność złotówka przeznaczana jest na realizację celów statutowych.

Czesne opłacane przez Rodziców/Opiekunów prawnych wnoszone jest przez 12 miesięcy w wysokości ustalonej przez Zarząd SKT nr 93 STO w Mikołajkach.

Aktualne stawki czesnego w Społecznej Szkole Podstawowej STO w Mikołajkach wynoszą odpowiednio:

Loading..........

The Data is Not Available

Czesne w Społecznych Liceum Ogólnokształcącym im. Marion Dönhoff STO w Mikołajkach składa się z dwóch elementów: czesnego podstawowego i czesnego rozszerzonego. Czesne podstawowe wynosi 540 zł, natomiast czesne rozszerzone ustalane jest indywidualnie (zgodnie z wyborem rozszerzenia). 

Loading..........

The Data is Not Available

Istnieje możliwość uzyskania zniżki systemowej w opłacie za czesne. Zniżki przyznawane są rodzeństwu uczęszczającemu do Zespołu Szkół Społecznych zgodnie z następującym schematem:

  • na drugie dziecko zniżka wynosi 20%
  • na drugie dziecko zniżka wynosi 50%.

 Zniżki przyznawane są na wniosek Rodziców/Opiekunów prawnych.

Dokumenty

 
Regulaminy

Regulamin nauczania zdalnego