Świetlica – STO w Mikołajkach

Świetlica szkolna

 

Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 7:30 – 16:30. Uczniowie mogą spędzać czas w dwóch oddzielonych przestrzeniach: sali przeznaczonej dla uczniów klas 4-6 (tzw. górna świetlica) oraz sali dla uczniów klas 1-3 (tzw. dolna świetlica).

Koordynatorem działań świetlicy szkolnej jest Pani Marcela Palińska.

Nauczyciele świetlicy szkolnej: Pani Iwona Piwko, Pani Luiza Roguska, Pani Ewa Sypniewska, Pani Marcela Palińska, Pani Anna Tomczyk.

Harmonogram pracy świetlicy klas 1-3 w godzinach 13:00 – 15:15

Harmonogram pracy świetlicy kl. 1-3 SSP

 

Loading..........

The Data is Not Available

Uczestnictwo w zajęciach świetlicowych jest bezpłatne. 

Rodzice/opiekunowie wnoszą opłatę w wysokości 50,00 zł na semestr, która przeznaczona jest do zakupu materiałów do realizacji zajęć (m.in. plastycznych, kulinarnych). Opłata naliczana jest w systemie Pagaspot.

W ramach zajęć świetlicowych realizowane są różnego rodzaju konkursy, projekty oraz akcje charytatywne. 

Zapisy na zajęcia świetlicowe odbywają się poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej.

W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach świetlicowych (dotyczy uczniów dojeżdżających), rodzic/opiekun prawny wypełnia dokument rezygnacji dziecka z pobytu w świetlicy. 

Regulamin świetlicy szkolnej do pobrania.