Terapia Integracji Sensorycznej – STO w Mikołajkach

Terapia integracji sensorycznej

 

terapeutka integracji sensorycznej – Justyna Obzejta

Moja praca opiera się na pomocy dzieciom z zaburzeniami  procesów integracji sensorycznej, aby mogły rozwijać swoje umiejętności i osiągać pełen potencjał rozwojowy. Pierwszym elementem współpracy jest budowanie relacji opartej na zaufaniu dziecka i jego rodziców z terapeutą. Głównym zadaniem w terapii jest dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych w szczególności przedsionkowych, proprioceptywnych i dotykowych w taki sposób, że dziecko spontanicznie będzie formułowało reakcje adaptacyjne poprawiające integrację tych bodźców.

Wykorzystuję różnorodne metody terapeutyczne, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb jednostki. Metoda oparta jest na dogłębnej analizie poszczególnych systemów sensorycznych, takich jak propriocepcja, wzrok, słuch, dotyk i równowaga. Przeprowadzam wnikliwą ocenę, aby zrozumieć w jaki sposób wpływają na codzienne życie dziecka. W czasie terapii wykorzystuję różne formy pracy, które mogą obejmować zarówno ćwiczenia na sali SI, jak i zadania do wykonania w domu. Przykładowe formy pracy to ruch, zabawy sensoryczne, ćwiczenia równowagi na specjalnie dedykowanym sprzęcie terapeutycznym, trening samoregulacji, techniki relaksacyjne, itp. Każda forma pracy jest dostosowana do indywidualnych potrzeb dziecka, aby zapewnić mu optymalną stymulację i rozwój. W mojej pracy wykorzystuję również narzędzia i materiały terapeutyczne, które podczas zabaw na sali pomagają w stymulacji zmysłów. W sali SI korzystam z huśtawek, mat terapeutycznych, piłek sensorycznych, dysków, basenu z piłkami itp. Staram się dopasować narzędzia do potrzeb i możliwości młodego człowieka, aby zapewnić mu optymalny efekt terapii. Moja praca jako terapeutki SI polega na dedykowanej i indywidualnej pomocy naszym uczniom poprzez stymulowanie wielozmysłowo układu nerwowego w celu wyzwalania właściwych reakcji adaptacyjnych. Przez regularne sesje terapeutyczne, osoby z zaburzeniami integracji sensorycznej mogą poprawić swoje zdolności przetwarzania i reagowania na bodźce sensoryczne, co prowadzi do lepszej integracji sensorycznej i poprawy funkcjonowania w życiu codziennym.
Terapia integracji sensorycznej może być stosowana u dzieci i dorosłych z różnymi zaburzeniami, takimi jak autyzm, ADHD, dysleksja, zaburzenia sensoryczne, zaburzenia koncentracji i wiele innych.