Szkoła Podstawowa – STO w Mikołajkach

Koncepcja SP

 

O nas

W Szkole Podstawowej STO w Mikołajkach kładziemy nacisk na wszechstronny rozwój uczniów. Nasza koncepcja edukacyjna opiera się na wartościach takich jak innowacyjność, indywidualizacja nauczania i rozwijanie pasji. Wierzymy, że edukacja to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale także kształtowanie charakteru i umiejętności społecznych.

Profil ucznia

 

O nas

W naszej szkole kształtujemy ucznia, który nie tylko zdobywa wiedzę, ale także rozwija wartości, umiejętności społeczne i postawy, które są niezbędne do skutecznego funkcjonowania w społeczeństwie. Poniżej przedstawiamy kluczowe cechy profilu naszego ucznia:

Współpracujący

 

Nasz uczeń to osoba, która rozumie siłę współpracy i szanuje innych. Jest prawdomówny i uczciwy, zdając sobie sprawę z pozytywnych i negatywnych konsekwencji swoich działań. Współpraca jest dla niego nie tylko wartością, ale również skutecznym narzędziem osiągania wspólnych celów.

Dociekliwy

 

Uczniowie naszej szkoły są ciekawi świata i ludzi wokół nich.  Kładziemy nacisk na rozwijanie umiejętności dociekliwości, pobudzając ich naturalną ciekawość, by zachęcić do odkrywania nowych dziedzin wiedzy i zrozumienia różnorodności świata.

Otwarty

 

Szacunek dla własnej historii, kultury i tradycji idzie w parze z otwartością na różnorodność. Nasz uczeń szanuje różnice i jest otwarty na historię, kulturę i tradycje wszystkich ludzi. W ten sposób budujemy społeczność opartą na wzajemnym zrozumieniu i tolerancji.

Szanujący przyrodę

 

Przywiązujemy dużą wagę do kształtowania postaw szacunku dla środowiska naturalnego. Nasz uczeń jest świadomy roli, jaką odgrywa w zachowaniu przyrody i działa z poszanowaniem dla środowiska, podejmując odpowiedzialne decyzje.

Samodzielny

 

Poszerzamy horyzonty naszych uczniów, rozwijając w nich umiejętność samodzielnego myślenia. Wspieramy ich w zdobywaniu kompetencji, które pozwolą im radzić sobie w różnych sytuacjach życiowych. Nasz uczeń jest gotowy stawiać czoła wyzwaniom i działać niezależnie.

Współpracujący, dociekliwy, otwarty, szanujący przyrodę i samodzielny – to fundamenty naszego profilu ucznia. Wierzymy, że rozwijając te cechy, przygotowujemy uczniów do pełnego uczestnictwa w społeczeństwie i osiągania sukcesów nie tylko w nauce, ale również w życiu.

Wyniki egzaminów ósmoklasisty

Rok 2023

No Data Found

Wyniki egzaminów

 

O nas

Jesteśmy dumni z doskonałych wyników naszych uczniów w egzaminach ósmoklasisty. Zobacz wyniki w formie diagramów, które obrazują wysoki poziom osiągnięć uczniów szkoły podstawowej STO w Mikołajkach.

Jak uczymy?

 

O nas

W naszej szkole stosujemy nowoczesne metody nauczania, wykorzystując interaktywne technologie, projekty grupowe i zajęcia praktyczne. Indywidualizacja nauczania pozwala dostosować program do potrzeb każdego ucznia. O tym jak wygląda kształcenie i funkcjonowanie w naszej szkole przeczytaj również tutaj. Śledź nasze bieżące wydarzenia oraz osiągniecia na mediach społecznościowych.

Naszym uczniom oferujemy:

Wyposażenie i narzędzia naszej pracy

 

O nas

Nasi uczniowie uczą się w inspirującym środowisku, wykorzystując najnowsze technologie. 

W każdej klasie znajdują się interaktywne tablice multimedialne, które stanowią nieocenione wsparcie dla nauczycieli i uczniów. Dzięki nim lekcje stają się bardziej interaktywne, a materiały edukacyjne mogą być prezentowane w atrakcyjny i przystępny sposób. To narzędzie umożliwia dynamiczne przekazywanie wiedzy oraz aktywne zaangażowanie uczniów w proces nauki.

Nasza pracownia chemiczna i biologiczna zostały wyposażone w nowoczesne narzędzia do przeprowadzania eksperymentów. Dzięki temu uczniowie nie tylko zdobywają teoretyczną wiedzę, ale również mają możliwość praktycznego doświadczania nauki. Eksperymenty stają się fascynującym elementem lekcji, a uczniowie mają okazję rozwijać umiejętności badawcze i eksploracyjne.

Naszym uczniom zapewniamy:

Nasze superpower

 

O nas

W naszej szkole uczniowie mają szansę rozwijać się w różnych obszarach, zdobywając supermoce, takie jak umiejętność żeglowania, certyfikaty językowe czy umiejętności ratownicze. To elementy, które wzbogacają ich edukację i rozwijają pasje.

Społeczne zaangażowanie

 

O nas

Jesteśmy aktywnie zaangażowani w życie społeczności lokalnej. Realizujemy projekty społeczne, uczestniczymy w akcjach charytatywnych i kształtujemy postawę obywatelską naszych uczniów.

Świetlica i obiady

 

O nas

Nasza świetlica to miejsce, gdzie uczniowie mogą odpocząć, integrować się i korzystać z różnorodnych zajęć pozalekcyjnych. Dbamy również o zdrowe i smaczne obiady, dostarczając pełnowartościowe posiłki. Korzystamy z codziennych dostaw posiłków dla dzieci z lokalnej firmy cateringowej, dbając o zróżnicowaną dietę, uwzględniającą indywidualne potrzeby uczniów.

Wycieczki szkolne i wymiany

 

O nas

Organizujemy fascynujące wycieczki szkolne, umożliwiając uczniom poszerzanie horyzontów i zdobywanie nowych doświadczeń. Współpracujemy także z innymi szkołami, umożliwiając wymiany uczniowskie, które sprzyjają międzykulturowym doświadczeniom.

Dojazdy do szkoły

 

O nas

Nasze autobusy szkolne dowożą dzieci z okolicznych miejscowości. W tym roku szkolnym proponujemy połączenia na trasach: 

– Rozogi – Mikołajki (przystanki: proszę o wypisanie)

– Ruciane Nida – Mikołajki (przystanki: proszę o wypisanie)

– Mrągowo – Mikołajki (przystanki: proszę o wypisanie)

Sprawdź mapę i rozkład dojazdów

Dołącz do nas!

 

O nas

Zachęcamy do dołączenia do naszej społeczności! Sprawdź procedurę rekrutacji i zapisz się do Szkoły Podstawowej STO w Mikołajkach. Razem tworzymy inspirujące miejsce nauki i rozwoju!