Powiatowy konkurs języka niemieckiego

Konkurs skierowany był do uczniów klas siódmych i ósmych, a jego cele to między innymi, rozwijanie zainteresowań uczniów związanych z nauką języka niemieckiego, motywowanie do nauki i wspieranie ich uzdolnień. Wzięło w nim udział 14 uczniów z 6 szkół powiatu mrągowskiego. Organizatorką konkursu jest Pani Adriana Stręt.

Poziom wiedzy uczestników był bardzo wysoki i niezwykle wyrównany.

Nagrodzeni:

  1. miejsce – Oliwia S., Szkoła Podstawowa w Pieckach
  2. miejsce – Wiktoria B., SP nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mrągowie 
  3. miejsce – Marcel P., STO Mikołajki

Wyróżnienia:

  • Barbara Ś. – Szkoła Podstawowa w Mikołajkach 
  • Cathleen P. – Szkoła Podstawowa w Pieckach 
  • Lilianna S. – Szkoła Podstawowa w Pieckach 

 Serdecznie gratulujemy!

Laureaci zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Bank Spółdzielczy w Węgorzewie, Hotel Mikołajki Leisure & SPA, 

Konsulat Federalny Niemiec w Gdańsku, Nadleśnictwo Spychowo, Lasy Państwowe, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Piotr Jakubowski.

Serdecznie dziękujemy sponsorom za bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność przy organizacji konkursu języka niemieckiego.  

Wszystkim nauczycielom dziękujemy za przygotowanie uczniów do konkursu, a laureatom i uczestnikom życzymy dalszych sukcesów związanych z językiem niemieckim.