Liceum Ogólnokształcące – STO w Mikołajkach

Koncepcja SLO

 

O nas

W Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Marion Donhoff STO w Mikołajkach kształtujemy młodych ludzi z pasją do nauki, gotowych na wyzwania i rozwijanie się w różnych dziedzinach. Nasza koncepcja edukacyjna opowiada się za równowagą między zdobywaniem wiedzy a kształtowaniem wartości społecznych, kreatywności i samodzielności.

Profil licealisty

 

O nas

W Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Marion Donhoff STO w Mikołajkach stawiamy na kształtowanie ucznia, który nie tylko zdobywa wiedzę, ale również rozwija się w pełni, uwzględniając różnorodne aspekty życia. Nasz idealny uczeń to osoba dociekliwa, ciekawa świata, gotowa na aktywne uczestnictwo w procesie nauki. Oto cechy naszego ecznia:

Dociekliwy

 

Nasz licealista to osoba nieustannie poszukująca wiedzy i ciekawa otaczającego świata. Wprowadza nowe pytania, zgłębia tajniki nauki i rozwija swoje zainteresowania w różnych dziedzinach.

Myślący

 

Zachęcamy do rozwijania krytycznego i kreatywnego myślenia. Nasz uczeń potrafi analizować informacje, formułować własne opinie i podejście do problemów, co sprzyja wszechstronnemu rozwojowi intelektualnemu.

Komunikatywny

 

Uczeń naszej szkoły doskonale porozumiewa się zarówno w piśmie, jak i ustnie. Aktywnie uczestniczy w lekcjach, angażuje się w dyskusje i potrafi klarownie wyrazić swoje myśli.

Współpracujący

 

Nasze społecznościowe podejście do edukacji kładzie duży nacisk na współpracę. Nasz uczeń doskonale radzi sobie w zespołach, dzieląc się wiedzą, wspierając kolegów i ucząc się nawzajem.

Otwarty

 

Otwartość na różnorodność, różnice kulturowe i myślowe to cechy charakteryzujące naszego ucznia. Szanuje różnice, co tworzy atmosferę akceptacji i zrozumienia wśród społeczności szkolnej. Tolerancyjność jest kluczową cechą naszych licealistów!

Zrównoważony

 

Nasz uczeń rozumie, że równowaga pomiędzy rozwojem intelektualnym, fizycznym i emocjonalnym jest kluczowa dla pełnego rozwoju. Aktywność fizyczna, rozwijanie pasji oraz dbałość o sferę emocjonalną są dla niego równie ważne jak zdobywanie wiedzy.

Tolerancyjny

 

Tolerancja i szacunek dla innych to podstawowe wartości kształtowane w naszej społeczności. Nasz uczeń akceptuje różnice i potrafi budować pozytywne relacje z każdym.

Szanujący środowisko

 

Poszanowanie środowiska naturalnego to dla naszej społeczności priorytet. Nasz uczeń jest świadomy roli, jaką odgrywa w zachowaniu równowagi ekologicznej, podejmując działania na rzecz ochrony środowiska.

Nasz idealny uczeń to nie tylko osoba zdolna akademicko, ale również zaangażowana społecznie, gotowa do współpracy i otwarta na różnorodność. Wychowujemy liderów, myślicieli i obywateli odpowiedzialnych za świat, w którym żyjemy.

Wyniki egzaminów maturalnych poziom podstawowy

Rok 2023

No Data Found

Wyniki maturalne

 

O nas

Nasi absolwenci osiągają doskonałe wyniki maturalne, co potwierdza wysoki poziom nauczania i zaangażowanie uczniów. Zapewniamy solidne przygotowanie do egzaminów maturalnych, dając naszym uczniom pewność sukcesu. Dzięki dedykowanej kadrze pedagogicznej i zindywidualizowanemu podejściu do ucznia, nasi absolwenci osiągają sukcesy, otwierając przed sobą nowe perspektywy edukacyjne i zawodowe.

Jak pracujemy?

 

O nas

W naszym liceum stawiamy na interaktywne metody nauczania, projekty grupowe i rozwijanie umiejętności samodzielnego myślenia. Kształtujemy kreatywne myślenie i zdolność analizy, przygotowując uczniów do aktywnego udziału w społeczeństwie. Projekty grupowe, warsztaty i praktyki to częsty element naszej pracy dydaktycznej.

Wspólnie tworzymy szkołę:

Tylko w naszym liceum:

Naszym uczniom oferujemy:

Nasze narzędzia pracy

 

O nas

Nasze cele osiągamy dzięki nowoczesnym technologiom, interaktywnym lekcjom, a także wsparciu ze strony zaangażowanej kadry pedagogicznej. Współpraca z uczniami, rozwijanie pasji i indywidualne podejście to kluczowe elementy naszych narzędzi pracy. Rozwijamy w uczniach umiejętności potrzebne do skutecznego funkcjonowania w dynamicznym świecie.

Nasze cele osiągamy dzięki:

Profilowaniu nauczania

 

W Społecznym Liceum STO w Mikołajkach wiemy, że każdy uczeń jest wyjątkowy. Dlatego stosujemy profilowanie nauczania, dostosowując metody dydaktyczne do indywidualnych potrzeb uczniów. To pozwala nam rozwijać w każdym z nich unikalne talenty i zainteresowania.

Współpracy z innymi szkołami

 

Nasza szkoła to część większej społeczności edukacyjnej. Współpracujemy zarówno z innymi szkołami w ramach sieci STO, jak i uczestniczymy w międzynarodowych projektach, takich jak program Erasmus. Ponadto, nawiązujemy współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami edukacyjnymi, m.in. Uniwersytetem Warszawskim, co pozwala na rozszerzanie horyzontów edukacyjnych naszych uczniów.

Kształceniu nauczycieli w zakresie nowych metod nauczania

 

W Społecznym Liceum STO w Mikołajkach zdajemy sobie sprawę, że kluczową rolę w procesie edukacji odgrywają nauczyciele. Dlatego inwestujemy w kształcenie naszej kadry pedagogicznej. Organizujemy szkolenia z zakresu nowoczesnych metod nauczania, skupiając się między innymi na rozwijaniu umiejętności myślenia krytycznego. Dzięki temu nasi nauczyciele są gotowi inspirować i wspierać uczniów w rozwijaniu ich potencjału.

Wykorzystaniu dostępnych narzędzi informatycznych oraz nowych rozwiązań technicznych w edukacji

 

W dobie dynamicznego rozwoju technologii, umiejętne wykorzystanie narzędzi informatycznych staje się kluczowe. W Społecznych Szkolach STO korzystamy z nowoczesnych rozwiązań technicznych w procesie nauczania. Dostarczamy uczniom narzędzi, które ułatwiają naukę, rozwijają umiejętności cyfrowe i przygotowują do wyzwań XXI wieku.

Zapewnieniu uczniom możliwości realizacji ich pasji

 

Wierzymy, że prawdziwe sukcesy rodzą się z pasji. Dlatego tworzymy warunki do rozwijania zainteresowań i talentów uczniów. Oferujemy różnorodne zajęcia dodatkowe, kółka zainteresowań, projekty edukacyjne, które pozwalają uczniom odkrywać i rozwijać swoje pasje.

W Społecznym Liceum STO w Mikołajkach każdy dzień to nowe wyzwanie i możliwość nauki. Dążymy do tego, by każdy uczeń mógł osiągnąć pełen potencjał, rozwijać się wszechstronnie i stawać się świadomym obywatelem globalnego społeczeństwa.

Rozszerzenia

 

O nas

Oferujemy różnorodne rozszerzenia, pozwalając uczniom na rozwijanie swoich zainteresowań. Bogata oferta przedmiotów dodatkowych obejmuje zarówno dziedziny humanistyczne, jak i ścisłe, dając uczniom możliwość pogłębiania wiedzy zgodnie z ich zainteresowaniami. Dzięki bogatej ofercie przedmiotów dodatkowych, uczniowie mają możliwość kształtowania swojej ścieżki edukacyjnej.

Rozszerzenia szyte na miarę – made to measure 

Naszym licealistom oferujemy rozszerzenia szyte na miarę! U nas masz możliwość wyboru zindywidualizowanej ścieżki rozszerzeń. Gwarantujemy szeroki wachlarz rozszerzeń zgodnych z zainteresowaniami ucznia.

Przestrzeń licealisty i obiady

 

O nas

Zadbaliśmy o komfortową przestrzeń dla licealistów, zapewniając dostęp do nowoczesnych sal lekcyjnych i pracowni. Dla naszych uczniów organizujemy zdrowe i smaczne obiady, dbając o ich pełnowartościowe odżywianie. Korzystamy z codziennych dostaw posiłków dla dzieci z lokalnej firmy cateringowej, dbając o zróżnicowaną dietę, uwzględniającą indywidualne potrzeby uczniów. 

Tylko w naszej szkole Licealiści mają wyznaczoną strefę do wyłącznej dyspozycji. To od naszych uczniów zależy funkcjonalność i wygląd tej strefy – samodzielnie i solidarnie decydują o jej zagospodarowaniu. Czy to będzie przestrzeń sportowa, czy strefa relaksu – wszystko w rękach Licealistów! Pozostawiamy im też proces wypracowania samodzielnego rozwiązania, z wiarą, że kształtuje to w nich umiejętność współpracy, przekonania do własnych poglądów i konstruktywnej krytyki.

Wymiany i wyjazdy

 

O nas

Realizujemy międzynarodowe wymiany oraz organizujemy edukacyjne wyjazdy, umożliwiając uczniom poszerzanie horyzontów i zdobywanie doświadczeń kulturowych. To doskonała okazja do nauki języków obcych i poznawania nowych realiów społecznych.

Społeczne Liceum STO w Mikołajkach współpracuje z innymi szkołami (zrzeszonymi w sieci Szkół STO oraz zagranicznymi w ramach projektów wymiany, m.in. Erasmus), organizacjami pozarządowymi i jednostkami edukacyjnymi (m.in. Uniwersytetem Warszawskim). Nasza szkoła to część większej społeczności edukacyjnej. Współpracujemy zarówno z innymi szkołami w ramach sieci STO, jak i uczestniczymy w międzynarodowych projektach, takich jak program Erasmus. Ponadto, nawiązujemy współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami edukacyjnymi, m.in. Uniwersytetem Warszawskim, co pozwala na rozszerzanie horyzontów edukacyjnych naszych uczniów.

Społeczne zaangażowanie

 

O nas

W Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Mikołajkach kładziemy szczególny nacisk na rozwijanie społecznego zaangażowania uczniów. Wierzymy, że aktywność społeczna nie tylko wzbogaca życie jednostki, ale także stanowi fundament dla kształtowania postaw obywatelskich i empatii.

W Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Mikołajkach społeczne zaangażowanie nie jest jedynie frazą, lecz integralną częścią naszej wspólnoty edukacyjnej. Wychowujemy uczniów, którzy nie tylko osiągają sukcesy akademickie, ale także angażują się w działania na rzecz dobra wspólnego.

Wizja Absolwenta

 

O nas

W naszym liceum kształtujemy nie tylko wybitnych uczniów, lecz także jednostki o szerokich horyzontach, gotowe na wyzwania, jakie stawia przed nimi życie. Wizja naszego absolwenta obejmuje nie tylko posiadanie głębokiej wiedzy, ale przede wszystkim rozwiniętych kompetencji społecznych, etycznych i obywatelskich.

W Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Mikołajkach kształtujemy absolwentów, którzy nie tylko osiągają sukcesy edukacyjne, ale także stają się aktywnymi obywatelami, gotowymi do tworzenia pozytywnych zmian w społeczeństwie. Wychowujemy liderów, myślicieli i ludzi z pasją, gotowych na wyzwania życia.

Dołącz do nas!

 

O nas

Zachęcamy do dołączenia do naszej społeczności! Sprawdź procedurę rekrutacji i zapisz się do Liceum Ogólnokształcącego STO w Mikołajkach. Razem tworzymy inspirujące miejsce nauki i rozwoju!