W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzone są następujące zajęcia pozalekcyjne: