Zajęcia wspomagające – STO w Mikołajkach

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzone są następujące zajęcia pozalekcyjne: