Sprawozdania – STO w Mikołajkach

Dokumenty i sprawozdania finansowe, które Stowarzyszenie składa do urzędu skarbowego, stanowią kluczowy element transparentności i prawidłowego funkcjonowania organizacji non-profit. Przestrzeganie przepisów podatkowych oraz rzetelne prowadzenie ksiąg i dokumentacji finansowej są niezbędne dla zapewnienia legalności i wiarygodności działań Stowarzyszenia.

Składanie kompletnych i zgodnych z prawem dokumentów finansowych jest obowiązkiem Stowarzyszenia, ale także dowodem jego profesjonalizmu, rzetelności i transparentności w działaniu. Zapewnienie prawidłowego rozliczania się z podatków oraz uczciwego prowadzenia sprawozdań finansowych jest kluczowe dla budowania zaufania zarówno wobec partnerów biznesowych, jak i społeczności lokalnej.

Poniżej zamieszczamy do publicznej wiadomości sprawozdania, które Stowarzyszenie zobowiązane jest składać do urzędu skarbowego:

Sprawozdania finansowe

 

Raport zawierający szczegółowe informacje dotyczące przychodów, kosztów, aktywów i zobowiązań Stowarzyszenia w danym okresie sprawozdawczym.

Sprawozdanie finansowe 2022

Sprawozdania merytoryczne

 

Informacja podsumowującą o przychodach – dokument przedstawiający skrócony przegląd przychodów Stowarzyszenia w danym roku podatkowym.