Psycholog – STO w Mikołajkach

Psycholog szkolny

 

mgr Karolina Kwiatkowska

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat forma niesienia pomocy psychologicznej dla uczniów uległa ogromnej metamorfozie –  znacznie poszerzył się zakres udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkołach.

Psycholog szkolny otacza wsparciem uczniów, rodziców i nauczycieli. We współpracy z nauczycielami, rodzicami i pedagogiem dba o dobrostan psychiczny uczniów, stwarza odpowiednie warunki służące ich optymalnemu rozwojowi.

W  środowisku szkolnym zajmuje się głównie działaniami o charakterze: diagnostycznym, mediacyjnym, interwencyjnym, profilaktycznym, wychowawczym, organizacyjnym.

Gabinet szkolnego psychologa mieści się na drugim piętrze, w sali nr 36.

Grafik pracy psychologa

Godziny dostępności dla uczniów

Formy wsparcia dla ucznia

Formy wsparcia dla rodzica

Formy wsparcia dla nauczyciela

Warto się zapoznać

Serdecznie zachęcam do bieżącego śledzenia wartościowych treści na stronie internetowej https://mlodeglowy.pl/. Zachęcam do zapoznania się z raportem dotyczącym kondycji psychicznej polskiej młodzieży . Warto również odwiedzić zakładkę ,,kompendium wiedzy’’ , która zawiera treści adresowane do uczniów, rodziców i nauczycieli. Zespół Szkół Społecznych STO bierze udział w ww. projektach. 

Pod adresem https://www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci/nastolatki-i-gry-cyfrowe mieści się strona internetowa z treściami związanymi z nowymi technologiami i bezpieczeństwem w Internecie. Do każdego z tematów mamy możliwość ściągnięcia treściwej prezentacji.