Marta Sakowska

O mnie

Pracę w Zespole Szkół Społecznych w Mikołajkach rozpoczęłam w 2023 roku. Sprawuję funkcję pedagoga szkolnego, nauczyciela współorganizującego kształcenie oraz opiekuna samorządu uczniowskiego. 
Ukończyłam studia pedagogiczne na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Swoje wykształcenie poszerzyłam o doradztwo psychologiczno-pedagogiczne na Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Moje doświadczenie uzyskałam poprzez pracę indywidualną z uczniami w wieku wczesnoszkolnym, prowadzenie warsztatów plastycznych, pracę w przedszkolach oraz współpracując ze szkołami podstawowymi. 
Jako pedagog szkolny wspieram uczniów, rodziców oraz wychowawców w rozwiązywaniu problemów. Skupiam się na relacjach, które moim zdaniem są kluczowe, szczególnie w okresie szkolnym. Prowadzę również działania profilaktyczne i edukacyjne mające na celu promocję zdrowia i poprawienie sytuacji wychowawczej. 
Prywatnie interesuję się psychologią, malarstwem, makramą oraz wolontariatem.