Magdalena Wielogórska – STO w Mikołajkach

Magdalena Wielogórska

O mnie

Pochodzę z Gór Świętokrzyskich, ze Skarżyska-Kamiennej, miejsca, które ukształtowało mój charakter i miłość do przyrody. Uczęszczałam do klasy o profilu językowym w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej.  

Ukończyłam studia dzienne licencjackie na kierunku filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, w specjalizacji edytorstwo i upowszechnianie kultury. Następnie studiowałam w Krakowie, na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskałam tytuł magistra w zakresie zarządzania i marketingu, w specjalności zarządzanie w kulturze (ze szczególnym uwzględnieniem finansowania organizacji pozarządowych). W kolejnych latach podjęłam także studia w zakresie filologii angielskiej, zakończone dyplomem Uniwersytetu Warszawskiego uprawniającym do nauczania języka angielskiego. Swoją dotychczasową edukację uzupełniłam tytułem inżyniera na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.  

Pierwszą pracę rozpoczęłam jeszcze jako studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego – przez 5 lat pracowałam w Wydawnictwie Szkolnym PWN jako konsultantka ds. języka angielskiego, gdzie zajmowałam się współpracą merytoryczną z nauczycielami języka angielskiego, organizacją szkoleń oraz promocją wydawnictw językowych. Po zamieszkaniu na Mazurach przez 15 lat pracowałam jako nauczyciel języka angielskiego, zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych, z najmłodszymi uczniami, z nastolatkami oraz z dorosłymi. Po zakończeniu studiów leśnych podjęłam staż
w Nadleśnictwie Spychowo, zdałam egzamin do Służby Leśnej i przez kolejne 4 lata pracowałam na stanowisku administracyjnym w nadleśnictwie, gdzie zajmowałam się głównie sprawami związanymi z udostępnianiem nieruchomości leśnych. Przez cały okres nauki oraz aktywności zawodowej angażowałam się w działania społeczne – jako wolontariusz, członek stowarzyszeń, sekretarz zarządów. Włączałam się w pozyskiwanie środków finansowych dla stowarzyszeń oraz wdrażanie projektów na rzecz lokalnych społeczności, głównie na terenach wiejskich. 

Do Szkół Społecznych STO w Mikołajkach trafiłam jako … rodzic. Na początku działałam w trójce klasowej, później radzie rodziców a następnie zostałam wybrana do zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 93 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Mikołajkach, w którym przez 4 lata pełniłam funkcję sekretarza. Od 2021 roku pełnię rolę dyrektorki Społecznej Szkoły Podstawowej
i Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Marion Dönhoff w Mikołajkach.  

Prywatnie jestem mamą dwóch synów. Bardzo lubię podróżować, szczególnie pociągiem, czytać, chodzić na koncerty, spotykać inspirujących ludzi, wędrować po górach i spędzać czas w otoczeniu przyrody.   

Dyżur dla rodziców:  

piątek 13:00 – 15:00