Justyna Obzejta – STO w Mikołajkach

Justyna Obzejta

O mnie

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, oligofrenopedagożkaedukatorka i rehabilitantka osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, terapeutka integracji sensorycznej, terapeutka ręki i stopy, trenerka Sensoplastyki®, trenerka TUS. 
 
Moja praca nie ogranicza się tylko do nauczania, staram się budować bliską relację z uczniami oraz ich rodzicami. Dążę do zrozumienia indywidualnych potrzeb i potencjału każdego dziecka, aby móc dostosować swoje metody, techniki nauczania i terapeutyczne strategie do ich unikalnych cech. Jako oligofrenopedagożka i terapeutka Integracji Sensorycznej, pomagam dzieciom w radzeniu sobie z trudnościami związanymi z przetwarzaniem sensorycznym, niepowodzeniami poznawczymi i motorycznymi. Moją rolą jest dostarczanie najmłodszym ciekawych ćwiczeń i pomoc w układaniu planu rozwiazywania problemów opierając się na konstruktywnych relacjach, które wspomagają ich rozwój. Jestem również wykwalifikowanym trenerem Sensoplastyki®, co oznacza, że potrafię wykorzystać technikę plastyczną i przestrzeń, aby aktywnie wspomagać rozwój dzieci.