Anna Tomczyk

O mnie

Pracę w STO w Mikołajkach rozpoczęłam w 2021 r. jako nauczyciel współorganizujący w klasie I SSP oraz nauczyciel świetlicy.  W kolejnym roku swojej pracy zajęłam się prowadzeniem biblioteki szkolnej. 
Swoją przygodę w pracy z dziećmi rozpoczęłam po skończeniu studiów na Uniwersytecie Śląskim na kierunku pedagogika resocjalizacyjna. Przez kilka lat z zaangażowaniem wspierałam wszechstronny rozwój dzieci w palcówce opiekuńczej. Obecnie również jako oligofrenopedagog, terapeuta terapii ręki oraz trenerka Sensoplastyki® wzmacniam i rozwijam kompetencje uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.