Aneta Górska – STO w Mikołajkach

Aneta Górska

O mnie

Moja ścieżka do roli nauczyciela języka angielskiego jest jak meandrująca rzeka i czuję, że dopłynęłam do celu. Posiadam licencjat z socjologii, w 1/3 zaliczony na wyższej szkole pedagogicznej w Heidelbergu (Niemcy). Następnie skończyłam uzupełniające studia magisterskie na UW na kierunku International Economics (studia angielskojęzyczne). Pracowałam w biznesie przez wiele lat, lecz przy wejściu w rolę matki poczułam potrzebę powrotu do źródeł. Jako harcerka prowadziłam gromadę zuchową, we wczesnych latach dwudziestych pracowałam jako wolontariusz w młodzieżowej organizacji pozarządowej w Belgradzie (Serbia). Zawsze była mi bliska praca z ludźmi i języki obce. 

Przed rozpoczęciem pracy w STO Mikołajki założyłam i prowadziłam leśne przedszkole w Giżycku oraz uzupełniłam formalne wymagania wykształcenia pedagogicznego. W pracy z dziećmi zależy mi na żywym kontakcie z językiem i staram się mówić do dzieci po angielsku tak dużo jak tylko to możliwe. W kontakcie z dziećmi, oprócz nabywania przez nich umiejętności językowych ważne jest dla mnie wszystko to, co jest faktycznie istotne dla dzieci: tworzenie relacji, budowanie poczucia samosprawczości i przynależności.  

W relacjach społecznych i pracy dydaktycznej inspiruję się nurtem Porozumienia bez Przemocy (NVC), ocenianiem kształtującym, szkoleniami oferowanymi przez STO Mikołajki oraz webinariami i podcastami natury popularno-naukowej, w dużej mierze z obszaru rozwoju osobistego i życia społecznego.
Bardzo sobie cenię, że mogłam dołączyć do społeczności STO Mikołajki.