Dorota Butkiewicz

O mnie

W Społecznej Szkole Podstawowej pracuję od dziesięciu lat. W 2014 roku zatrudniona zostałam na stanowisko pedagoga szkolnego. Obecnie jestem wychowawczynią klasy drugiej, nauczycielem techniki oraz pedagogiem specjalnym. Wykształcenie wyższe zdobyłam na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i były to pięcioletnie studia z edukacji wczesnoszkolnej. Następnie zdobywałam kolejne kompetencje na studiach podyplomowych. Ukończyłam: terapię pedagogiczną, oligofrenopedagogikę, zarządzanie i marketing w oświacie, technikę w szkole, geografię w szkole oraz edukację, rewalidację i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera.  W latach 2017-2021 byłam wicedyrektorem Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Mikołajkach oraz Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Marion Dönhoff STO w Mikołajkach.