Agnieszka Stecka

O mnie

Jestem z wykształcenia magistrem historii ze specjalizacją dydaktyczną. Pracę magisterską z tematyki średniowiecznej obroniłam na ocenę bardzo dobrą pod kierunkiem profesora J. Śliwińskiego. Studiowałam przez dwa lata politologię. Ukończyłam także studia podyplomowe z filozofii i etyki. Pracuję w Zespole Szkół Społecznych STO w Mikołajkach od 19 lat. Ukończyłam wszystkie stopnie awansu zawodowego i posiadam tytuł nauczyciela dyplomowanego. Od ponad 10 lat jestem czynnym egzaminatorem maturalnym z przedmiotu historia na poziomie rozszerzonym Posiadam też tytuł trenera Międzynarodowego Konkursu Odyseja Umysłów. Jestem wychowawcą klasy II LO, funkcję wychowawcy na różnych poziomach edukacyjnych pełniłam przez 18 lat. Potrafię łączyć w dydaktyce nowoczesne technologie, umiejętnie wiążąc konwencjonalny wykład z innowacyjnymi elementami. Pracując w szkole byłam inicjatorem i koordynatorem wielu akcji m.in.: Maratonu Pisania Listów AI, wieczorków i spotkań z kulturą żydowską, poezją, koncertów charytatywnych, wieczorów filmowych z Edukacją Filmową. Kilkukrotnie pełniłam funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Pasjonuje mnie literatura, film i muzyka. Cenię poezję. Lubię górskie i rowerowe wycieczki. Śpiewam w wolnym czasie, choć głownie dla przyjaciół. W szkole współtworzyłam zespół muzyczny, w którym obok uczniów występowali też rodzice i nauczyciele. Najważniejsze w życiu według mnie są rodzina i przyjaciele.