O NAS

Jesteśmy nowoczesną szkołą z indywidualnym podejściem do uczniów, dążącą do kształtowania ludzi światłych i światowych.

Szkoły Społeczne w Mikołajkach stale rozwijają się – poszerzają ofertę edukacyjną, doskonalą nauczycieli i unowocześniają zaplecze techniczne.

.

Rok 1990 to w Polsce był czasem wielkich zmian, które dotyczą także oświaty. Nowe warunki społeczno-polityczne stworzyły lepszy grunt do rozwoju szkół społecznych w naszym kraju. Idea szkół społecznych dotarła również do Mikołajek i sprawiła, że we wrześniu 1990 roku powstało Społeczne Liceum Ogólnokształcące. Wkrótce do założycieli liceum (P.Aldony Szymańskiej, P.Barbary Grabowskiej, P.Anny Dominowskiej i P. Edmunda Puzio) dołączyli inni, którzy chcieli rozwijać ideę szkół społecznych, czyli kształcić ludzi otwartych, ciekawych świata,odważnych. Cel ten od początku realizowany jest poprzez intensywną naukę języka angielskiego i języka niemieckiego, wymianę międzynarodową, współpracę z zaprzyjaźnionymi szkołami w Lahnstein oraz innymi szkołami im. Marion Dönhoff i nie tylko (listę szkół można zobaczyć tu).

W 1993 roku po raz pierwszy liceum odwiedziła Marion hrabina Dönhoff, a w 1994 roku spotkała się z pierwszymi maturzystami, aby poznać młodych ludzi, rozmawiać o współczesnym świecie, ich marzeniach i planach.

Od 1995 roku Marion hrabina Dönhoff jest patronką Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Mikołajkach – szkoły, która realizuje idee tolerancji i współpracy bliskie tej postaci.

Rozwój liceum jest możliwy dzięki wsparciu wielu organizacji, władz lokalnych i osób prywatnych. W 2002 roku siedziba szkoły została przeniesiona do nowego budynku, powstałego dzięki wsparciu samej patronki, fundacji Pro Masuria i władz lokalnych. We wrześniu 2005 roku do szkolnej społeczności dołączyli gimnazjaliści, a od roku 2014 funkcjonuje społeczna szkoła podstawowa.