Jesteś uczniem 7 klasy?

To znaczy, że twój rocznik będzie pierwszym, który w maju 2022 przystąpi do egzaminu ósmoklasisty z czwartego przedmiotu. Do wyboru będziesz miał biologię, chemię, fizykę, geografię lub historię.

Zapytaliśmy naszych ekspertów, co sądzą o poziomie arkusza egzaminacyjnego, właśnie opublikowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Zadania z biologii są bardzo różnorodne i wymagają umiejętności stosowania wiedzy w praktyce. Prawie w ogóle nie występują zadania sprawdzające znajomość faktów. Wymagana jest umiejętność analizowania tekstu i interpretowania zjawisk – nauczyciel biologii.

W zasadzie nie występują zadania odtwórcze i zadania, w których trzeba wybrać jedną odpowiedź. Sprawdzana jest umiejętność analizowania, interpretowania oraz wyciągania wniosków na podstawie opisanych zjawisk i procesów – nauczyciel chemii.

Wymagana jest znakomita znajomość mapy i zwracania uwagi na szczegóły. Zadania wymagają umiejętności szybkiego analizowania i przetwarzania informacji oraz umiejętności wyciągania wniosków. Poziom trudności arkusza jest wysoki i wymaga od ucznia bardzo dobrego przygotowania – nauczyciel geografii.

Zadania z fizyki obejmują szeroki zakres materiału i wymagają sprawnego operowania wiedzą, która może być niedostępna dla uczniów bazujących tylko na typowych lekcjach szkolnych. Sama konstrukcja arkusza egzaminacyjnego jest również wymagająca dla ucznia nieobytego z tego typu formą sprawdzania wiedzy – nauczyciel fizyki.

Wiele zadań z historii jest zdecydowanie trudnych. Wymagana jest nie tylko bardzo dobra znajomość dat, ale również umiejętność dużego skupienia podczas pracy i sprawnego wpisywania odpowiedzi. Ponadto uczeń musi wykazać się bardzo dobrą umiejętnością rozpoznawania postaci, miejsc i faktów historycznych – nauczyciel historii.

Biorąc pod uwagę poziom trudności oraz konstrukcję arkuszy egzaminacyjnych, egzamin ósmoklasisty można nazwać małą maturą.

Dlatego w naszej szkole już uruchomiliśmy dla uczniów klasy 7 dodatkowe zajęcia w grupach przedmiotowych. Przygotowujemy również zajęcia warsztatowe wspierające uczniów w podniesieniu swoich kompetencji z zakresu myślenia krytycznego – analizowania informacji oraz wyciągania racjonalnych wniosków, dzięki czemu nasi uczniowie zwiększą swoje szanse uzyskania lepszego wyniku na egzaminie ósmoklasisty w 2022 roku.

Post Author: writer

Dodaj komentarz