Informacje o darowiznach

Podstawa prawna Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych,
Art. 18, pkt. 1e, ppkt 1.

Informacja dotycząca wysokości darowizn na rzecz SKT nr 93 STO w Mikołajkach
w roku obrotowym 2018-2019 (01.09.2018 r.- 31.08.2019 r.)

W minionym roku obrotowym SKT nr 93 STO w Mikołajkach otrzymało darowizny na łączną kwotę 66 642,11 zł.
Darowizny pochodzą od osób prywatnych oraz firm.

Fundacja PRO MASURIA przekazała na rzecz stowarzyszenia kwotę przekraczająca wysokość 35 tys. zł, tj. 35 390,85 zł.

Pan Alexander Potocki przekazał na rzecz stowarzyszenia kwotę przekraczającą wysokość 15 tys. zł, tj. 17 388,07 zł.