Program logopedyczny

W tym roku szkolnym gabinet logopedyczny został doposażony w profesjonalny sprzęt i pomoce dydaktyczne. W gabinecie logopedycznym pojawiły się nie tylko nowe gry logopedyczne (słuchowe, edukacyjne, domino, szyfrogramy, materiały obrazkowo-słowne), ale został zakupiony również zestaw komputerowy wraz z logopedycznym oprogramowaniem diagnostyczno – terapeutycznym. Program multimedialny Eduterapeutica pozwala prawidłowo zaplanować indywidualną terapię logopedyczną, a także umożliwia monitorowanie postępów każdego dziecka.

Terapia prowadzona przy wsparciu programu multimedialnego koncentruje się na zaburzeniach mowy i słuchu, oraz wadach wymowy związanych z artykulacją i różnicowaniem głosek. Program wyposażony jest w wiele zabaw słuchowych, gier edukacyjnych, zwiększając atrakcyjność zajęć logopedycznych. Zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie z każdym dzieckiem lub grupowo.

Podczas zajęć usprawniane są narządy artykulacyjne, ustalany jest prawidłowy tor oddechowy, wywoływane są głoski, które następnie dzieci utrwalają w sylabach, wyrazach, zdaniach i mowie potocznej. Terapia logopedyczna w szkole prowadzona jest do momentu wyeliminowania lub złagodzenia zaburzenia stanowiącego powód objęcia ucznia opieką logopedyczną. Rodzic może uczestniczyć w terapii logopedycznej swojego dziecka. Logopeda współpracuje z rodzicami, ponieważ pozytywne wyniki logoterapii uzależnione są od kontynuacji ćwiczeń w domu.

Logopeda: mgr Kornelia Walmińska

Post Author: Sebastian Jabłoński

Dodaj komentarz